Αν δεις ν’ ανθίζουν τα λουλούδια σου, σημαίνει μεγάλη υποστήριξη.