Η ανταλλαγή σημαίνει πως κάτι το ασήμαντο θα πραγματοποιήσεις. Δηλ. θα αλλάξει κάπως η κατάσταση σου, χωρίς όμως κανένα ουσιαστικό κέρδος.