Αν δεις ότι έχεις αντεραστή, περίμενε επιτυχίες στον αισθηματικό τομέα.