Αν κρατάς αντικλείδι στα χέρια σου, είναι καλό σημάδι. Αν το χρησιμοποιήσεις σωστά, να περιμένεις μεγάλα οικονομικά κέρδη από τις δουλειές σου.