Πρόκειται για όνειρο που σημαίνει ακριβώς το αντίθετο. Αν δεις ότι είσαι απογοητευμένος, θα ικανοποιηθούν οι επιθυμίες σου.