Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Απομόνωση

Αν δεις πως είσαι απομονωμένος, δηλ. βρίσκεσαι μακριά από κόσμο, σημαίνει στεναχώρια.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*