Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Αποξηραίνω

Αν δεις ξηρούς καρπούς ή βλέπεις πως τους αποξηραίνεις, σημαίνει πως θα έρθουν δύσκολες οικονομικά μέρες. Μη φοβάσαι. Γρήγορα θα έρθουν καλύτερες μέρες.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*