Αν δεις αποχωρητήριο ή μπεις μέσα ή το χρησιμοποιήσεις για σωματική σου ανάγκη, περίμενε μεγάλες επιτυχίες.