Σημαίνει ότι θα ακούσεις μια μεγάλη και πολύ σημαντική είδηση.