Αν δεις να περπατάς δίπλα σε αυλάκι και πηγαίνεις στην ίδια κατεύθυνση με το νερό του, να περιμένεις επιτυχίες ενώ αν περπατάς αντίθετα, περίμενε αποτυχίες. Όσο πιο βαθύ είναι το αυλάκι, τόσο θα μεγαλώνει και το ποσοστό της επιτυχίας σου. Αν δεις να πηδάς αυλάκι, πρέπει να προσέξεις γιατί κάποιος κίνδυνος σε απειλεί.