Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Αυτοκράτειρα

Αν δείτε αυτοκράτειρα σημαίνει πως θα σας γίνουν πολλές τιμές, αλλά η δημοτικότητα σας θα υποφέρει, γιατί ο μεγάλος εγωισμός σας θα σας παρασύρει εκεί που δεν πρέπει. Αν δείτε αυτοκράτορα και αυτοκράτειρα μαζί, το όνειρο είναι ουδέτερο.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*