Αν δείτε αυτοκράτειρα σημαίνει πως θα σας γίνουν πολλές τιμές, αλλά η δημοτικότητα σας θα υποφέρει, γιατί ο μεγάλος εγωισμός σας θα σας παρασύρει εκεί που δεν πρέπει. Αν δείτε αυτοκράτορα και αυτοκράτειρα μαζί, το όνειρο είναι ουδέτερο.