Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Αυτοκράτορας

Όταν δεις αυτοκράτορα, προμηνύεται αχαριστία εκ μέρους αγαπημένου σου φίλου. Αν ονειρεύεστε ότι ταξιδεύετε σε μακρινά μέρη για να επισκεφθείτε  έναν αυτοκράτορα, σημαίνει άσκοπα ταξίδια απ’ όπου δεν θ’ αποκτήσετε ούτε πλούτη ούτε γνώση.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*