Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Αφοσίωση

Ο αγρότης που θα ονειρευτεί να δείχνει αφοσίωση στο Θεό ή στην οικογένειά του, σημαίνει ότι η σοδειά του θα είναι πλούσια και οι γείτονες του θα είναι καλοί και συνεργάσιμοι.

Για τους έμπορους, αποτελεί προειδοποίηση πως τίποτα δεν θα κερδηθεί με δόλο.

Μια νέα γυναίκα που θα ονειρευτεί έναν αφοσιωμένο σύζυγο σημαίνει αγνότητα και έναν σύζυγο που θα τη λατρεύει.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*