Ο αγρότης που θα ονειρευτεί να δείχνει αφοσίωση στο Θεό ή στην οικογένειά του, σημαίνει ότι η σοδειά του θα είναι πλούσια και οι γείτονες του θα είναι καλοί και συνεργάσιμοι.

Για τους έμπορους, αποτελεί προειδοποίηση πως τίποτα δεν θα κερδηθεί με δόλο.

Μια νέα γυναίκα που θα ονειρευτεί έναν αφοσιωμένο σύζυγο σημαίνει αγνότητα και έναν σύζυγο που θα τη λατρεύει.