Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Αύρα

Αν ονειρευτείτε πως συζητούσατε οποιοδήποτε θέμα που έχει σχέση με την αύρα, σημαίνει πως θα περάσετε από καταστάσεις πνευματικής ανησυχίας και θα προσπαθήσετε να ανακαλύψετε τη δύναμη που πηγάζει από μέσα σας.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*