Αν ονειρευτείτε πως συζητούσατε οποιοδήποτε θέμα που έχει σχέση με την αύρα, σημαίνει πως θα περάσετε από καταστάσεις πνευματικής ανησυχίας και θα προσπαθήσετε να ανακαλύψετε τη δύναμη που πηγάζει από μέσα σας.