Το όνειρο αυτό ακολουθείται από ευχαρίστηση. Μπορείτε να περιμένετε περιποιήσεις, γιορτές και ευχάριστα ταξίδια και ότι θα πάψετε να υποφέρετε.
Το παλιό ή σπασμένο βέλος σημαίνει απογοητεύσεις στον έρωτα ή στις επιχειρήσεις, και σημαίνει επίσης ότι οι προσδοκίες σας θα επισκιασθούν από αποτυχίες.