Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Βαγόνι

Το όνειρο έχει δύο ερμηνείες. Αν το βαγόνι εμπλέκεται σε ατύχημα, π.χ. εκτροχιασμός, πυρκαϊά, τότε να πρέπει να περιμένουμε σοβαρά προβλήματα σε διαφορες υποθέσεις μας, σε αναλογία με την ένταση των συμβάντων. Όταν το βαγόνι όμως κινείται με ταχύτητα, είμαστε μέσα και ταξιδεύουμε και ειδικά όταν υπάρχουν και άλλου επιβάτες, σημαίνει ότι οι υποθέσεις μας θα κυλήσουν ανεμπόδιστα και οι στόχοι μας θα πραγματοποιηθούν.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*