Το όνειρο έχει δύο ερμηνείες. Αν το βαγόνι εμπλέκεται σε ατύχημα, π.χ. εκτροχιασμός, πυρκαϊά, τότε να πρέπει να περιμένουμε σοβαρά προβλήματα σε διαφορες υποθέσεις μας, σε αναλογία με την ένταση των συμβάντων. Όταν το βαγόνι όμως κινείται με ταχύτητα, είμαστε μέσα και ταξιδεύουμε και ειδικά όταν υπάρχουν και άλλου επιβάτες, σημαίνει ότι οι υποθέσεις μας θα κυλήσουν ανεμπόδιστα και οι στόχοι μας θα πραγματοποιηθούν.