Πολύ καλό όνειρο και σημαίνει ότι έχετε ή θα αποκτήσετε πολλούς  και ειλικρινείς φίλους.