Αν ονειρευτείτε πως δουλεύετε σε κάποια βιομηχανία, σημαίνει πως θα έχετε ασυνήθιστη ενεργητικότητα στο να καταστρώνετε σχέδια και επίσης ότι θα πετύχετε στις επιχειρήσεις σας.
Ένας ερωτευμένος που θα ονειρευτεί πως είναι παραγωγικός στη δουλειά του, σημαίνει πως θα πετύχει στις επιχειρήσεις του με τη βοήθεια του συντρόφου του. Αν δείτε άλλους απασχολημένους σε βιομηχανία είναι ένα πολύ θετικό όνειρο.