Αν δείτε στο όνειρό σας βοσκούς που προσέχουν τα κοπάδια τους, προβλέπεται ευημερία, ευτυχία και διασκέδαση. Αν δείτε τους βοσκούς να τεμπελιάζουν, προβλέπονται ασθένειες και στερήσεις.