Το να δείτε στ’ όνειρο σας ότι είσθε βουλευτής σημαίνει ότι είστε ματαιόδοξος και ότι μεταχειρίζεστε τα μέλη της οικογενείας σας χωρίς καλοσύνη. Τελικά σεν θα πετύχετε καμιά άνοδο.
Αν δείτε στον ύπνο σας πως βρεθήκατε εντός του κοινοβουλίου σημαίνει πως κάποια σοβαρά μυστικά σας έχουν γίνει γνωστά με αποτέλεσμα να υποστείτε πολλές ταπεινώσεις γιατί θα ξεσηκώσουν γνωστούς και φίλους  σας εναντίον σας. Αν μέσα στην συνεδρίαση του κοινοβουλίου παίρνετε μέρος και εσείς παίρνοντας μάλιστα και τον λόγο σημαίνει πως τα μυαλά σας έχουν πάρει αέρα και θα βρεθείτε προ δυσάρεστων γεγονότων, ενώ εσείς τα έχετε υπολογίσει τελείως διαφορετικά.