Είναι ένα όνειρο με δυσοίωνη σημασία. Προσέχετε, γιατί μπορεί να πέσετε θύμα δόλου ή απάτης. Αν ονειρευτείτε ένα κομμένο μπράτσο, σημαίνει χωρισμό ή διαζύγιο. Θα επέλθει αμοιβαία δυσαρέσκεια ανάμεσα στους  σύζύγους.