Όπως κι αν δεις το γαβρο στον ύπνο σου σημαίνει επερχόμενη αποτυχία.