Αυτό το όνειρο έχει να κάνει με την επαγγελματική – οικονομική σου κατάσταση. Όταν τη δεις να είναι  άδεια, τότε θα έρθουν στενοχώριες και ανωμαλίες στη δουλειά σου. Αν τη δεις να είναι  γεμάτη με φαγητό, τότε  θα κερδίσεις πολλά χρήματα και θα πάρεις χαρά από τη δουλειά σου.