Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Γαβάθα

Αυτό το όνειρο έχει να κάνει με την επαγγελματική – οικονομική σου κατάσταση. Όταν τη δεις να είναι  άδεια, τότε θα έρθουν στενοχώριες και ανωμαλίες στη δουλειά σου. Αν τη δεις να είναι  γεμάτη με φαγητό, τότε  θα κερδίσεις πολλά χρήματα και θα πάρεις χαρά από τη δουλειά σου.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*