Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Γαζία (Δέντρο)

Αυτό το όνειρο είναι πολύ καλό γιατί γενικότερα δείχνει ευτυχία και ότι θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε όποιο εμπόδιο ή δυσκολία αντιμετωπίζουμε.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*