Αυτό το όνειρο είναι πολύ καλό γιατί γενικότερα δείχνει ευτυχία και ότι θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε όποιο εμπόδιο ή δυσκολία αντιμετωπίζουμε.