Οι γαλότσες προμηνύουν χρήματα που θα είναι τόσο περισσότερα όσο μεγαλύτερες είναι οι γαλότσες. Αν όμως οι γαλότσες είναι σχισμένες και βάζουν νερά, τότε σημαίνει ότι θα χάσετε αρκετά χρήματα.