Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Γαλότσες

Οι γαλότσες προμηνύουν χρήματα που θα είναι τόσο περισσότερα όσο μεγαλύτερες είναι οι γαλότσες. Αν όμως οι γαλότσες είναι σχισμένες και βάζουν νερά, τότε σημαίνει ότι θα χάσετε αρκετά χρήματα.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*