Δεν θεωρείται καλό όνειρο. Αν δεις ότι είσαι  γαμπρός, θα αρρωστήσεις, αν είναι άλλος, θα αρρωστήσει εκείνος. Ακόμη χειρότερο είναι το όνειρο, αν δεις  ότι είσαι γμανπρός και δεν βρίσκεις τη βέρα σου. Η ασθένεια θα είναι πιο σοβαρή.