Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Γαμπρός

Δεν θεωρείται καλό όνειρο. Αν δεις ότι είσαι  γαμπρός, θα αρρωστήσεις, αν είναι άλλος, θα αρρωστήσει εκείνος. Ακόμη χειρότερο είναι το όνειρο, αν δεις  ότι είσαι γμανπρός και δεν βρίσκεις τη βέρα σου. Η ασθένεια θα είναι πιο σοβαρή.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*