Όταν ακούσεις να παίζει γκάιντα, να περιμένεις ευχάριστα νέα. Αντίθετα, αν τη δεις χωρίς να παίζει, θα στενοχωρηθείς πολύ.