Αν δεις στον ύπνο σου ότι φτιάχνεις ωραία γλυκά, θα έχεις κάποια χρηματική αμοιβή. Αν δεις ότι τα τρως, τα κέρδη σου θα είναι μεγάλα. Αν τα γλυκίσματα είναι χαλασμένα, θα πρέπει να είσαι πολύ προσεχτικός επειδή σε απειλεί κίνδυνος.