Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Γρίφος

Αν δεις ότι προσπαθείς να λύσεις ένα γρίφο, θα δοκιμάσεις αγωνίες και στενοχώριες. Επίσης θα μάθεις ότι κάποιος φίλος σου, αου στήνει παγίδα.  Αν δεις ότι παίζεις με φίλοςυ σου γρίφους θα έχεις μεγάλη τύχη.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*