Αν δεις να ξαναγίνεσαι μαθητής γυμνασίου, τα ερωτικά σου σχέδια θα έχουν ευτυχές τέλος. Γυμνάσιο γεμάτο μαθητές προμηνύει συναντήσεις με παλιούς φίλους που θα μιλήσετε και θα θυμηθείτε τα παλιά.