Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Γυμνάσιο

Αν δεις να ξαναγίνεσαι μαθητής γυμνασίου, τα ερωτικά σου σχέδια θα έχουν ευτυχές τέλος. Γυμνάσιο γεμάτο μαθητές προμηνύει συναντήσεις με παλιούς φίλους που θα μιλήσετε και θα θυμηθείτε τα παλιά.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*