Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Δάνειο

Αν δεις ότι ζητάς δάνειο, θα προκύψουν εμπόδια στη δουλειά σου ωστόσο θα τα καταφέρεις με ή χωρίς βοήθεια να τα ξεπεράσεις και τελικά θα εισπράξεις μεγάλο χρηματικό ποσό. Αν δεις να παίρνεις δάνειο, θα δανείσεις κάποιον γνωστό σου. Αν δεις εσύ να δανείζεις κάποιον, σύντομα θα κάνεις μια πολύτιμη και μακρόχρονη φιλία.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*