Αν δεις ότι ζητάς δάνειο, θα προκύψουν εμπόδια στη δουλειά σου ωστόσο θα τα καταφέρεις με ή χωρίς βοήθεια να τα ξεπεράσεις και τελικά θα εισπράξεις μεγάλο χρηματικό ποσό. Αν δεις να παίρνεις δάνειο, θα δανείσεις κάποιον γνωστό σου. Αν δεις εσύ να δανείζεις κάποιον, σύντομα θα κάνεις μια πολύτιμη και μακρόχρονη φιλία.