Αν δεις ότι παίρνεις ένα δέμα, σημαίνει χαρά. Αν στέλνεις δέμα, θα δώσεις εσύ χαρά σε κάποιον. Αν ανοίγεις δέμα και βλέπεις κυρίως ψωμί, να περιμένεις πολλά κέρδη από τις δουλειές σου. Άδειο δέμα σημαίνει αποτυχίες.