Είναι καλό όνειρο, αν δεις μια δεξαμενή νερού, γεμάτη με καθαρό νερό και τριγυρισμένη από δέντρα. Άδεια δεξαμενή με νερό βρώμικο, σημαίνει ότι θα νιώσεις μεγάλη απογοήτευση.