Αν δεις ότι έρχεται η Δευτέρα Παρουσία, πρόσεχε πολύ τις δουλειές σου.