Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Δημοπρασία

Αν δεις πως παρευρίσκεσαι ή παίρνεις μέρος σε δημοπρασία, να περιμένεις οικογενειακές δυσχέρειες. Μόνο όταν δεις πως βγάζουν τα πράγματα σου, την περιουσία σου, για δημοπρασία, να περιμένεις οικονομικές ανέσεις.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*