Όταν εσύ ο ίδιος κάνεις διάρρηξη, σημαίνει πως κάτι κακό, κάτι βρώμικο σκοπεύεις να κάνεις. Το αντίθετο ισχύει αν δεις να σου κάνουν διάρρηξη.