Αν διαβάζεις μαζί με το αγαπημένο σου πρόσωπο, σημαίνει πως γρήγορα θα συμβούν χαρούμενα γεγονότα. Αν εσύ διαβάζεις ή άλλος, περίμενε χαρά.