Αν είσαι εργαζόμενος και ονειρευτείς ότι κάνεις διακοπές, σημαίνει ότι θα σου πέσει φόρτος δουλειάς αλλά ότι στο τέλος, θα αμειφθείς πολύ καλά. Το ίδιο θα συμβεί, αν δεις ότι τις διακοπές σου σού τις πληρώνει ο διευθυντής σου. Γενικά, οι διακοπές προμηνύουν ευχάριστα και ασυνήθιστα γεγονότα.