Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Διανομή

Αν παρευρίσκεσαι, να περιμένεις να χάσεις πολλά χρήματα. Αν κάνεις εσύ διανομή, θα κερδίσεις λίγα χρήματα.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*