Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Διαφθορά

Αν δεις πως έπεσες σε παρέα με διεφθαρμένα πρόσωπα, να προσέξεις πολύ. Στο φιλικό σου ή οικογενειακό σου περιβάλλον υπάρχουν μερικοί που θέλουν το κακό σου.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*