Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Διερμηνέας

Αν εσύ είσαι ή βλέπεις άλλον, να ξέρεις πως θα σου παρουσιαστούν πολλά εμπόδια στις διάφορες υποθέσεις σου.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*