Η νέα που μιλά με δικηγόρο, θα δοκιμάσει μεγάλες πίκρες και στενοχώριες στον αισθηματικό τομέα. Αν εσύ είσαι δικηγόρος, αποτυχία μεγάλη σε περιμένει. Αν δεις δικηγόρο, να περιμένεις επιτυχίες.