Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Δικηγόρος

Η νέα που μιλά με δικηγόρο, θα δοκιμάσει μεγάλες πίκρες και στενοχώριες στον αισθηματικό τομέα. Αν εσύ είσαι δικηγόρος, αποτυχία μεγάλη σε περιμένει. Αν δεις δικηγόρο, να περιμένεις επιτυχίες.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*