Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Διχόνοια

Στην πραγματικότητα θα συμβεί εντελώς το αντίθετο. Η διχόνοια που θα δεις στον ύπνο σου σημαίνει υποστήριξη και φιλία.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*