Στην πραγματικότητα θα συμβεί εντελώς το αντίθετο. Η διχόνοια που θα δεις στον ύπνο σου σημαίνει υποστήριξη και φιλία.