Αν δεις να είσαι δραγάτης σημαίνει ότι έχεις αποκτήσει την εμπιστοσύνη όλων. Πρόσεχε όμως μην τους κάνεις να αλλάξουν γνώμη.