Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Δωδεκάδες

Οτιδήποτε και να δεις να είναι τακτοποιημένο κατά δωδεκάδες, να περιμένεις να ακούσεις νέα για κάποια γέννηση.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*