Οτιδήποτε και να δεις να είναι τακτοποιημένο κατά δωδεκάδες, να περιμένεις να ακούσεις νέα για κάποια γέννηση.