Όταν δεις ότι δοξάζεσαι, να περιμένεις αποτυχία στις δουλειές σου και γενικά μεγάλες στενοχώριες.