Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Δόξα

Όταν δεις ότι δοξάζεσαι, να περιμένεις αποτυχία στις δουλειές σου και γενικά μεγάλες στενοχώριες.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*