Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Δύναμη

Όταν είσαι άρρωστος και ονειρευτείς ότι είσαι δυνατός, σύντομα θα γίνεις καλά. Αν δεν είσαι άρρωστος, τότε να ξέρεις πως θα αποκτήσεις πολλά αγαθά.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*