Όταν είσαι άρρωστος και ονειρευτείς ότι είσαι δυνατός, σύντομα θα γίνεις καλά. Αν δεν είσαι άρρωστος, τότε να ξέρεις πως θα αποκτήσεις πολλά αγαθά.