Για τους ανύπαντρους ο αριθμός δύο σημαίνει γρήγορο γάμο.