Όποιος δει ότι τον εκτελούν να περιμένει ευτυχία και ευημερία.