Αν δεις να κάνεις ελεημοσύνη σε κάποιον, να περιμένεις μεγάλη φτώχεια ενώ αν σε ελεημονούν, περίμενε μεγάλα κέρδη.