Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Ελεημοσύνη

Αν δεις να κάνεις ελεημοσύνη σε κάποιον, να περιμένεις μεγάλη φτώχεια ενώ αν σε ελεημονούν, περίμενε μεγάλα κέρδη.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*